allin黑咖纖机_3盒
Viewed 951 times

allin黑咖纖机_3盒

編號5076019

 RM$ 234

Stock In Stock
Purchased QTY:

icon

商品規格


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

▲ 收起內容
商品規格
:::商品規格說明
品牌 allin十勝原机
商品名稱 黑咖纖机
食品類型 粉劑
產地 台灣
食品功能 促進新陳代謝
主成分 其他
保存期限 2年
國家健康認證號碼
商品成分 請見包裝說明
食用方法 請見包裝說明
適用族群 請見包裝說明
保存方式 請見包裝說明
注意事項 請見包裝說明
投保責任險 3000萬
 

樂天
ihergo
gohappy
crazymike
17life
product categories2d
product categories2e
product categories3a
product categories4b